top of page

Rozhovor o kraniosakrální terapii

Ahoj Aldo, mohl bys nám na úvod říct, o čem je kraniosakrální terapie? Případně její hlavní „myšlenku“

Je to metoda, která se vyvinula z klasického lékařství z oboru osteopatie. Pracuje s principy vzájemného propojení všech částí těla na energetické i fyzické rovině. Základem je tzv. “Dech života”, což je proudění mozkomíšního moku spojené s pohybem energie po těle. Na tyto energetické vlny se terapeut (či v tomto případě spíše asistent) nalaďuje. Toto proudění je nejvíce cítit v oblasti kolem páteře mezi lebkou (cranium) a křížovou kostí (sacrum) a odtud je taky odvozen název této metody. Pokud jste slyšeli pojem: “Kundaliní” tak ten dle mého názoru a dosavadních zkušeností označuje to stejné, jen to vychází z jiného kulturního základu. Dalším projevem dechu života je jemný pohyb lebečních kostí, na něž se asistent během terapie také více zaměřuje. Dech života je brán za prvotní tělesný projev zodpovědný také za šíření samoozdravných procesů v těle.

To zní zajímavě. Jak si se k něčemu takovému dostal?

Před několika lety jsem se začal zabývat svým osobním rozvojem a objevil jsem v něm i oblast, která pracovala s vlastním tělem a veškerým jeho potenciálem. Přes klasické masáže a následně I kurz tantrických masáží jsem se dostal až ke kraniosakrální terapii.

Konkrétně jsem se na tantrickém výcviku setkal s Markem Bohunickým, který mě pozval na jím vedený výcvik kraniosakrální terapie. Po dvou kurzech jsem tuto metodu začal nabízet i svým klientům masáží.

Od Marka jsem se začal učit tzv. biodynamický procesově orientovaný přístup, který se zaměřuje na procesy v těle a jejich další rozvíjení a oslovování více částí, kterých se v tu chvíli dotýká. Biodynamický pro mě znamená, že na lidskou bytost nahlížíme jako na spojení těla, duše a mysli a při terapii nejde o provedení předem určené sestavy tahů. Naopak, jde o hlubší nacítění a naladění se na to, co konkrétní klient řeší a co se těle tady a teď děje.

K prvnímu kurzu kraniosakrální terapie mě pravděpodobně na podvědomé úrovni přitáhlo mé nezpracované téma fyzických a energetických hranic. Tedy abych zbytečně nevstupoval do osobního prostoru ostatních a také, abych já sám nenechal druhé zacházet příliš do mého prostoru. To znamená, že jsem nechal ostatní vstupovat do svého energetického prostoru takovým způsobem, že mi to mohlo škodit a stejným přístupem jsem se nevědomě choval i já vůči nim. Díky tomu, co jsem prožil na kurzu, jsem si začal své hranice lépe uvědomovat a učím se s nimi dodnes lépe a vědoměji pracovat. Vnímám, že kraniosakrální terapie nám pomáhá k uvědomění svého těla v jeho více vrstvách, čímž obecně napomáhá k širšímu zpracování tématu osobních hranic.

Čím tě samotná kraniosakrální terapie tak zaujala, že ses rozhodl pro ni po tolika terapeutických technikách, se kterými jsi přišel do styku? Čím je výjimečná?

Pro mě je výjimečná svou nenásilností a jemností. Pravdu totiž hledá uvnitř v našem hlubokém tichu. V podání, v jakém jsem se ji naučil já, je to metoda celostní, tedy přistupuje k člověku jako celku. A mně je tento přístup intuitivně vlastní a přirozený. V podstatě na klienta nepůsobím tak, že bych do něj vkládal nebo směřoval nějakou energii, naopak jen poskytuji zrcadlo jeho přirozenému proudu energie a dechu života. V okamžiku, kdy se zklidníme, mohou v různých částech těla vyvstat různá témata. Poté se na ně můžeme zaměřit, zkoumat jejich prožívání a vztahování se k nim.

Kdybych se rozhodl k tobě jít na terapii, co mám očekávat?

Určitě začneme rozhovorem, kdy si popovídáme o tvém životě, zdraví, úrazech a čemkoliv, co bude stát z tvého pohledu za zmínění, samozřejmě včetně tématu se kterým si přišel. Popovídám ti krátce o samotné metodě a společně si nastavíme, jak budeme komunikovat během samotné práce na lůžku. Zároveň si zvolíš místa, kde si nepřeješ dotyk, pokud nějaká taková jsou. Poté si budeš moci vybrat esenciální olej, který si můžeš aplikovat na tělo dle tvé preference. Pak už budeš mít možnost převléct se do pohodlného relaxačního oblečení a začneme s prací na lůžku. Po tvém ulehnutí na lůžko tě vedu ke zklidnění a hlubšímu spojení s tvým tělem. Postupně procházím dle své intuice celé tvé tělo jemným dotykem a pozoruji energetického dění v něm. U toho spolu můžeme komunikovat o tom co se u tebe děje a pocitech, které cítíš v různých částech těla. Také se zaměřujeme na to, jak se tělo k dotyku vztahuje. Prostřednictvím vhodně zvolených otázek se můžeme dostaneme hlouběji k podstatě toho co se v tvém těle děje a k tvým pocitům. Na závěr máš prostor být na lůžku ještě sám se sebou a setkání ukončíme závěrečným rozhovorem, kde oba můžeme sdílet, co proběhlo. Tato část je vždy naprosto svobodná, takže když nechceš, nemusíš sdílet vůbec nic.

Jak dlouhou dobu to asi trvá?

Při prvním setkání je vhodné zvolit délku dvě hodiny, neboť je třeba se více seznámit s tebou a tvým současným a minulým životem. Tím pádem úvodní povídání zabere někdy téměř hodinu. Při dalších sezeních už je dostačující hodina a půl, ale záleží na tvých preferencích.

Je něco co bys na závěr rád sdělil?

Ano. Mnohdy se při práci setkávám s tím, že klient nechce přijmout plnou zodpovědnost za to, co se mu v životě děje, což může při terapii znamenat i to, že nepřijímá zodpovědnost za pocity a stavy, na které společně narazíme. Mě poté bere jako toho, kdo ho určitých „problémů“ zbaví, aniž by na to on vynaložil své úsilí. Rád bych tedy všem vzkázal, abychom se více obraceli dovnitř a ne ven. Zároveň bych nám všem přál, ať jsme si plně vědomi svých hranic, ať je cítíme i na úrovni těla a dokážeme jasně a otevřeně komunikovat s okolím své potřeby.


Poslední příspěvky
Archiv
Sleduj na Facebooku
  • Facebook Basic Square
bottom of page