Potřeby, hranice a jasnost v přijímání, dávání a braní

Registration is Closed
See other events
Potřeby, hranice a jasnost v přijímání, dávání a braní

Čas a místo

09. 11. 2019 9:30 – 19:30

Antonína Procházky, Antonína Procházky, Brno

Info

 🤲 Zvu Vás  na celodenní setkání, kde budeme zkoumat své potřeby, hranice a jasnost v přijímání, dávání, braní a svolení k braní za pomoci nejen dotykových, ale i nedotykových cvičení, slovního sdílení, tance a dalších možností :)

🤝 Toto setkání Vám může pomoci uvědomit si a zkoumat, jak vstupujete do dotyku, i běžného každodenního kontaktu s ostatními. ☯

🍀 POTŘEBY ☀

Dokázat si uvědomovat své potřeby a jasně je komunikovat jsou důležité dovednosti pro náš naplněný život. Zaměříme se hlavně na zkoumání našich potřeb v doteku, leč funguje to podobně jako u všech dalších potřeb co v životě máme a tato cvičení mohou být skvělým zrcadlem pro nás samotné a mohou nám pomoci uvědomit si o sobě spoustu věcí.

Uvědomuji si a cítím své potřeby?

Zpomalím natolik, abych si je mohl/a uvědomit?

Jaké jsou mé potřeby?

Jsou mé potřeby naplněny?

Co můžu pro sebe udělat, abych své potřeby naplňoval sám?

Sděluji jasně své potřeby svému okolí?

Jak se cítím, když si říkám o to, co potřebuji?

Cítím se ve svých potřebách svobodně nebo si je u ostatních nárokuji?

✋ HRANICE 🚫

Důležité téma, které nás provází v každodenním životě

Uvědomit si, kde jsou naše zdravé hranice v souvislosti s našimi potřebami a uvědomit si kde jsou naše hranice i v souvislosti s potřebami ostatních nám může přinášet radost a sílu a nebo nám to naopak může brát energii, pokud signály, které přicházejí buď nedokážeme vnímat nebo jim nenasloucháme a mnohdy nerespektujeme sami sebe. Pojďte to zkoumat a objevovat.

Jsem si vědom svých hranic?

Co mi pomáhá v tom si je uvědomit?

Respektuji sám své hranice?

Komunikuji jasně své hranice ostatním?

Respektují ostatní mé hranice?

🤲 DÁVÁNÍ A PŘIJÍMÁNÍ 🙏

Dávání a přijímání zní tak jednoduše už z popisu a mnohdy si myslíme, že je to jasné a že je máme i prakticky dobře zvládnuté, leč sami uvidíte u dotykových cvičení, jak to v tuhle chvíli máte, co zvládáte a je pro Vás přirozené a co je pro Vás naopak výzva. Můžete se těšit se na zkoumání a inspiraci jak o tom ve větší jasnosti komunikovat s ostatními.

Dokážu přijímat a přijímám?

Opravdu přijímám a odevzdám se tomu co přichází?

Jak se cítím když přijímám?

Přijímám i dotek jako dar? 

Dokážu dávat a dávám?

Uvědomuji si jestli mam kapacitu na dávání?

Dokážu říct ne, když dávat nemůžu?

Dávám opravdu v souladu sám se sebou?

Jsem sám nasycen, abych mohl dávat a radoval se z toho?

☝ BRANÍ A SVOLENÍ K BRANÍ 🤝

A co teprve braní a svolení k braní, o kterých většinou ani nevíme že probíhají. Často se dějí na nevědomé úrovni a mnohdy je ani nevnímáme, natož aby probíhaly s našim vědomým souhlasem. 

Můžete se těšit na objevování, uvědomování

Vím vůbec, že si můžu brát?

Dokážu jasně sdělit, že si chci brát?

Dokážu jasně sdělit jak si chci brát?

Dokážu dát svolení k braní a důvěřovat sobě i tomu kdo si bere?

Dokážu si jasně stanovit své hranice předem i během toho, co se to děje?

Dokážu říct NE a být s tím v pohodě?

⭕ Dávání, přijímání, braní a svolení k braní tvoří jeden vzájemně se doplňující celek. Každá z činností má pro nás svůj význam a má i své stinné projevy, o kterých si povíme a třeba si je i sami uvědomíte, pojmenujete a prozkoumáte při dotykových cvičeních a budeme o tom i hovořit v kruhu.

To co předávám na workshopu je inspirováno Kolem souhlasu od Betty Martin. 👥

👫 Většina cvičení budou probíhat hlavně ve dvojicích. 👭

Prvně budeme zkoumat naše potřeby a hranice a postupně se přesuneme i k doteku ať už jen na ruce tak později i na celém těle.

Vše s respektem k vašemu momentálnímu rozpoložení a hranicím obou, kdo se v tu chvíli interakce účastní.

👍 Můžete se zúčastnit jako jednotlivci, nebo ve dvojici, ať už jako partneři, tak i kamarádi nebo parťáci. 👍

▶ Průběh dne: ◀

▪ Seznámení a úvodní sdílení v kruhu

▪ Zkoumání potřeb a hranic  

▪ Pauza a Oběd

▪ Teorie ke kolu souhlasu 

▪ Zkoumání dávání přijímaní, braní a svolení k braní

▪ Závěrečné sdílení, zhodnocení, pocity, dojmy.

Všechna cvičení bu