top of page

Mužsko-ženský kruh - Moje životní energie ✨

🤲 Zveme vás do mužsko-ženského kruhu s tématem "Moje životní energie" ✨ 🌊 Naše druhé setkání v kruhu, je zaměřeno na téma, které vychází z toho, že nám astrologicky začal nový rok a můžeme právě teď zkoumat, jak naložit s naší životní energií pro dobro sebe i celku.

Registration is closed
See other events
Mužsko-ženský kruh - Moje životní energie ✨
Mužsko-ženský kruh - Moje životní energie ✨

Čas a místo

07. 3. 2024 18:00 – 21:00

Brno-střed, Lidická 1869/28, 602 00 Brno-střed-Černá Pole, Czechia

Info

🤲 Zveme vás do mužsko-ženského kruhu s tématem "Moje životní energie" ✨  🌊 Naše druhé setkání v kruhu, je zaměřeno na téma, které vychází z toho, že nám astrologicky začal nový rok a můžeme právě teď zkoumat, jak naložit s naší životní energií pro dobro sebe i celku.

❤️ Položme si například tyto otázky: Co mě dělá živým a při čem se cítím naživu? 

Co mě naopak unavuje? Jak nakládám se svou energii? Co mě ji dobíjí? Co mně ji vybíjí? Kam svou energii směřuji? Co mi to přináší? Kde svou energii třeba ztrácím?  Vynakládám svou energii zdravě a na správných místech a správným způsobem pro sebe i okolí?

💡 Zvolené téma je pouze vodítkem pro sdílení a určitě máte volnost sdílet i cokoliv jiného co právě chcete  potřebujete.  

⭕ Setkání proběhne formou poradního kruhu s úvodním společným naladěním.

Poradní kruh je setkáním, díky kterému můžeme sdílet naše životní zkušenosti a naslouchat životním příběhům a názorům druhých. Díky moudrosti skupiny budeme společně hledat cesty k větší celistvosti a spokojenosti v našem životě. Kruh je bezpečným prostorem, kde můžeme hovořit od srdce a navzájem se inspirovat. V kruhu jsme si všichni rovni a můžeme být takoví, jací jsme.  

🏠 Místo konání: Centrum Kmen, Lidická 28.  

✍ Počet míst v kruhu je omezený, proto se prosím přihlašujte pomocí tohoto formuláře: https://forms.gle/JFkn2skqj2HZnz8cA

💰 Příspěvek na prostory, organizaci a vedení kruhu činí 499 Kč za jednotlivce a 899 za pár.  

ℹ️ Vaše místo na kruhu rezervujeme a potvrdíme emailem po registraci skrz formulář a uhrazení příspěvku 499 Kč za jednotlivce (respektive 899 Kč za pár) na účet číslo: 670100-2207299870/6210.

⭐ V registračním formuláři naleznete QR kód pro platbu.

✌️ Po případné individuální domluvě je vyjímečně možná i platba na místě ve výši 500 jednotlivec, 900 pár, ale preferujeme platbu předem.  

💥 Pokud se registrujete a zaplatíte a nebudete se moc nakonec zúčastnit, ideálně za sebe pošlete náhradníka.  

☎ Na možné dotazy rád odpoví Aleš na tel. čísle: 777023595 nebo na e-mailu: ales.plachy@gmail.com, případně i na Messengeru  

🙏 Těšíme se na setkání,

Radka a Aleš    

💥 Naše Vize mužsko - ženských kruhů  💜 Bezpečný prostor, kde se muži a ženy mohou vzájemně slyšet/naslouchat si, bez hodnocení a bez předsudků a prohlubovat vzájemnou důvěru. 💚 Podporujeme otevřenou komunikaci, sdílení emocí, dovolit si nechat se vidět. 💜 Místo, kde se může propojovat mužský a ženský svět.

👫 Představení tvůrců

👩 Radka Šichová

Jsem vysoce citlivá máma, facilitátorka, průvodkyně světem dětí a rodičů. Nabízím také individuální podporu a provázení pro rodiče vysoce citlivých dětí a krizovou intervenci a provázení v náročných situacích, kterými si rodiny s dětmi procházejí.

Jsem také spoluzakladatelkou inovativní základní školy Slunovrat v Brně. V rámci školy pořádáme a facilitujeme, jak kruhy pro rodiče, tak pro děti. Tento způsob sdílení nám i v rámci školy dává velký smysl.

Ve své profesi jsem se také několik let věnovala práci na krizové lince (Modrá linka Brno) pracovala jsem i s rodinami v náročných životních situacích.

V současnosti se věnuji individuální podpoře dětí a rodin, facilituji a pořádám ženské kruhy spojené s intuitivním tancem.

Tématem, které teď se mnou hodně rezonuje je vysoká citlivost u dětí i dospělých a práce s traumatem „trauma a jeho vliv na naše prožívání“.

Nyní jsem ve tříletém výcviku integrativní práce s traumatem a mám pocit, že cokoli se tam dozvím, jen krásně rámuje moje dosavadní způsoby práce a také potřebu pracovat tímto způsobem. Tedy v napojení na sebe své emoce a tělo a to díky poskytnutí bezpečného prostoru, který toto napojení umožňuje.

🧔 Aleš "Alda" Plachý

10 let jsem na své osobní cestě otvírání se světu, svým darům, celistvému prožívání lásky, emocím i zpracování stínů.

Od roku 2016 se profesně  věnuji celostním masážím, kraniosakrální terapii a obecně energetické práci s tělem s využitím doteku a vibrací zvuku.

Mými 3 hodinovými a celodeními workshopy zaměřenými na zkoumání jasnosti v doteku a na objevování hranici potřeb prošlo v letech 2019 - 2023 více než 150 účastníků.

V roce 2019 jsem už ve spolupráci vedl 3 mužskoženské kruhy, kterými prošlo 30 účastníků.

V minulosti  jsem prošel jsem tréninkem Nenásilné komunikace.

Mám obrovskou otevřenost a v mém světě neexistuje téměř nic, o čem by se nedalo před druhými mluvit. Ve svém životě dávám přednost totálně otevřené komunikaci, která podporuje jasnost ve vztahování se k druhým.

Vytvářím bezpečné prostředí, které vede lidi hlouběji k sobě a k podstatě toho čeho se potřebuji dotknout a pomáhá jim pustit strach.

Tvoření kruhů je pro mě v prvé řadě o tom držet energeticky bezpečný a podpurný prostor, který umožňuje zůčastněným být důvěře k sobě i k ostatním a podporuje otevřenost.

Sdílet událost

bottom of page