Potřeby, hranice a jasnost v přijímání, dávání a braní

© 2019 Aleš Plachý